Seloste henkilö- ja asiakasrekisteristä

Pekan Offset Oy:n seloste henkilö- ja asiakasrekisteristä, Henkilötietolain (523/99) 10 § mukaan

 • Rekisterinpitäjän ja mahdollisen yhteisrekisterinpitäjän, rekisterinpitäjän edustajan ja tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot:

  Pekan Offset Oy, edustaja: Pekka Pelkonen, Mekaanikonkatu 3 B, 00880 Helsinki,puh. 0500-704 367

 • Käsittelyn tarkoitukset:
  Työntekijätiedot palkanlaskentaa varten. Asiakastietoja laskutusta, toimituksia sekä asiakastiedotteita varten.

 • Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä sekä rekisterin tietosisältö:

  Työntekijä- ja asiakasrekisterit sisältävät seuraavia tietoja:

  Yhteystiedot: Nimi, yritys, organisaatio, asema yrityksessä, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä asiakkaan mahdollisesti antamat lisätiedot ja kiinnostuksen kohteet.

 • Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai luovutetaan:

  Vastaanottajaryhmät ovat Visma Fivaldi henkilökunta sekä taloushallinto-ohjelma sekä File Maker Pro Gallery toiminnanohjausjärjestelmä. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

 • Tarvittaessa tiedot henkilötietojen luovuttamisesta EU-alueen ulkopuolelle: Yritys ei luovuta tietoja EU:n ulkopuolelle, ellei asiakas sitä pyydä.

 • Mahdollisuuksien mukaan eri tietoryhmien poistamisen suunnitellut määräajat: Lain puitteissa kirjanpidon- ja palkanlaskennan vaatiman säilytysajan.

 • Mahdollisuuksien mukaan yleinen kuvaus käsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi toteutetuista teknisistä ja organisatorisista turvatoimista:

  Koneilla ja ohjelmissa on salasanat. Henkilökunta on allekirjoittanut salassapitosopimuksen. Henkilötiedot ovat suojattuna ulkopuolisilta. Käyttämällämme IT- tuella ei ole pääsyä koneillemme ilman valvontaa, eikä heillä ole pääsyä ohjelmiimme.